Online testlar

VI-sinf uchun  Fizika fanidan  test 1-ballik me'zonda baholanadi. 1-15 ballga (yomon) 16-22 ballga (yaxshi) 23-25 ballga (a'lo)
1. Bоsib o’tilgаn yo’l dеb . . . . . . . aytiladi.
2. Mehanik harakat…………………….
3. Jism o’z hаrакаti dаvоmidа chizgаn chizig’i . . . . . dеyilаdi
4. Gidravlik press kichik porshenning yuzi 10 sm3, katta porshenning yuzi 100 sm3 bo’lsa,bunday press kuchdan necha marta yutuq beradi ?
5. Qattiq jism…………..
6. Bir jismning ikkinchi jismga ta’siri tufayli tezligi yoki shakli o’zgarishiga sabab bo’ladigan kattalikni . . . . . . deb ataladi.
7. Quvvatni formulasi va birligini ko’rsating.
8. Suyuqlik va gaz o’ziga berilgan tashqi bosimni hamma tomonga o’zgarishsiz uzatadi.(Bu qonunni kim topgan)
9. Jismlarning ish bajara olish qobiliyatiga . . . . . . deyiladi
10. Poezd birinchi 40 km.ni 80 km/soat bilan, keyingi 50 km.ni 100 km/soatda bosib o’tdi.Poezdning butun yo’l davomida o’rtacha tezligini toping.
11. Diffuziya hodisasi qanday hodisa?
12. Ishni hisoblash formulasi va birligini ko’rsating.
13. Modda xossasi saqlanib qoladigan eng kichik zarracha …………deyiladi.
14. Zichlikni hisoblash formulasini ko’rsating.
15. Atmosfera bosimini o’lchaydigan asbobning nomini ko’rsating.
16. Zichlikni birligini ko’rsating
17. ”Dinamometr yordamida kuchlarni o’lchash” labaratoriya ishiga kerakli bo’lgan jihozlarni ko’rsating..
18. Velosipedchi tekis xarakat qilib, 20 m masofani 2 sekundda o’tdi.U xuddi shu tezlik bilan 10 sek.da qancha yo’l bosib o’tadi.
19. Broun harakat deb qanday harakatga aytiladi?
20. Tеzliк birligini кo’rsаting.
21. Kuch momentini hisoblash formulasini ko’rsating
22. Yuza birligiga tik ravishda qo’yilgan kuchga to’g’ri keladigan fizik kattalikka . . . . . . . deyiladi.
23. Kater daryo oqimiga qarshi suzmoqda.Agar katerning suvga nisbatan tezligi 4 m/sek, daryo oqimining tezligi 3 m/sek bo’lsa, katerning qirg’oqqa nisbatan tezligini toping.
24. ”Shayinli tarozu yordamida jism massasini o’lchash” labaratoriya ishini bajarish uchun kerakli bo’lgan jihozlarni ko’rsating.
25. Massa birligini ko’rsating.